OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Oferty pracy Refundacja Przetargi Kontakt

Kursy i szkolenia
 

Ośrodki Szkolenia Zawodowego Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy zapraszają na kursy i szkolenia osoby do 25 roku życia, m.in. osoby bezrobotne wymagające uzupełnienia kwalifikacji lub przekwalifikowania, uczniów i absolwentów szkół średnich i studentów.
Organizujemy kursy i szkolenia również pod konkretne potrzeby! Staramy się spełniać funkcję nie tylko dostawcy szkoleń, ale przede wszystkim doradczą. Prowadzimy rozmowy z kandydatami na kursy, szkolenia i przekwalifikowania uwzględniając predyspozycje psychofizyczne i zawodowe uczestników. Jest to gwarantem skuteczności prowadzonej przez nas działalności szkoleniowej. W struktuturze Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie znajdują się Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Mrągowie i Pasłęku oraz Ośrodki Szkolenia Zawodowego utworzone w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


 

   

OFERTA KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH                                                                           

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie proponuje Państwu współpracę w zakresie organizacji komercyjnych kursów zawodowych uprawniających do obsługi maszyn, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych /Dz.U. Nr 118 poz.1263 z dnia 15.10.2001r. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi, certyfikowanymi ośrodkami szkolącymi będącymi w strukturach OHP, które posiadają wpis do rejestru instytucji szkolących wydane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy i są upoważniane do prowadzenia szkoleń przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Oferowane przez nas usługi szkoleniowe skierowane są do pracodawców i ich pracowników oraz osób indywidualnych zainteresowanych zdobyciem odpowiednich uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Zajęcia są prowadzone przez fachową i wykwalifikowaną kadrę inżynierską z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod dydaktycznych. Kontrolę programową i merytoryczną nad prowadzonymi kursami pełni Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Nasza oferta dotyczy szkoleń organizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Miejsce przeprowadzenia szkoleń uzależnione jest od ilości osób chętnych i możliwości organizacyjnych. W przypadku zakładów pracy/pracodawców zainteresowanych objęciem szkoleniem określonej grupy pracowników, jesteśmy gotowi przeprowadzić zajęcia w miejscu zatrudnienia.  

Dodatkowe informacje w sprawie kursów i szkoleń specjalistycznych można uzyskać:
CEiPM OHP w Olsztynie: Mateusz Bereznowski - 
 specjalista ds. rozwoju zawodowego, tel. 89 527 62 03, wew. 24.
CEiPM OHP w Elblągu: Beata Daniluk -  specjalista ds. rozwoju zawodowego, tel. 55 232 68 19. 

Dane kontaktowe:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Klebarku Wielkim
Klebark Wielki 18
10-687 Olsztyn
tel. 89/ 527 12 06
e-mail: oszklebark@ohp.pl

informacji udziela: 
Ewa Kraszewska-Witalska –
specjalista ds. rozwoju zawodowego

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobrym Mieście

ul. Grudziądzka 9b
tel. 89/ 715 28 40
e-mail: oszdobremiasto@ohp.pl

informacji udziela:
Małgorzata Jasińska
specjalista ds. rozwoju zawodowego

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Braniewie
ul. Moniuszki 9a
tel.
511 938 986
e-mail: oszbraniewo@ohp.pl

informacji udziela:

Elżbieta Mazuryk specjalista ds. rozwoju zawodowego

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Kurzetniku
ul. Kościuszki 17
13-306 Kurzetnik
e-mail: oszkurzetnik@ohp.pl

tel. 506 273 766

informacji udziela:
Anna Nigowska –
specjalista ds. rozwoju zawodowego

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Olsztynie
Pl. Bema 5
tel. 89/ 519 05 27
e-mail: oszolsztyn@ohp.pl

informacji udziela:
Jarosław Ceckowski –
specjalista ds. rozwoju zawodowego

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostródzie
ul Słowackiego 13 /dworzec PKP/
tel. 89/ 642 88 27
 
e-mail: oszostroda@ohp.pl

informacji udziela:
Aneta Nowak – specjalista ds. rozwoju zawodowego

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Mrągowie
ul. Przemysłowa 11

11-700 Mrągowo

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Pasłęku
ul. Westerplatte 20
14-400 Pasłęk

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 


drukuj stronę

Warmińsko-Mazurska WK
ul. Narutowicza 4, 10-581 Olsztyn
tel./fax (089) 527-62-03

BIP

MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o WM WK OHP
Projekty i programy
Na skróty - linki
 MEN
 MR
Stronę przygotowuje Rzecznik Prasowy WM WK OHP. Copyright 2007