OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Oferty pracy Refundacja Przetargi Kontakt

Młodzieżowe Centra Kariery

Młodzieżowe Centra Kariery powstały we wrześniu 2005 roku. Ich budowa stanowi drugi, po utworzeniu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, etap tworzenia przez Ochotnicze Hufce Pracy sieci profesjonalnych placówek mających zapewnić młodym ludziom pomoc w odnalezieniu własnego miejsca na rynku pracy bądź określeniu ścieżki edukacyjno-zawodowej (w zależności od wieku i potrzeb klienta – z usług korzystać może młodzież od 15 do 25 lat). Wsparcie oferowane młodym ludziom obejmuje doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy i szkolenia zawodowe.  Ma ono charakter kompleksowych, pogłębionych działań świadczonych zarówno w formie grupowej, jak i indywidualnej. Młodzieżowe Centra Kariery zajmują się m.in. :

 

- udzielaniem porad zawodowych i informacji zawodowej,

- indywidualnym planowaniem kariery,

- organizacją warsztatów i spotkań z zakresu doradztwa zawodowego,

- pomocą w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,

- organizacją i interpretacją wyników testów predyspozycji zawodowych,

- pozyskiwaniem ofert pracy

- organizacją szkoleń zawodowych

 

Wsparcie udzielane jest zgodnie ze zidentyfikowanymi, indywidualnymi potrzebami klienta.


Misją MCK jest budowanie wspólnie z Młodzieżowymi Centrami Informacji Zawodowej (MCIZ) i innymi instytucjami działającymi na rzecz młodzieży, kompleksowego, ogólnopolskiego systemu informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży. Wyposażenie młodzieży we wszechstronne umiejętności radzenia sobie w sytuacji dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych, w umiejętności aktywnego i elastycznego planowania własnego rozwoju zawodowego to klucz do odniesienia przez nią sukcesu na rynku pracy. Sieć MCK ma również za zadanie przeciwdziałanie bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży według standardów rozwiązywania tych problemów przyjętych w Unii Europejskiej.

W województwie Warmińsko-Mazurskim obecnie funkcjonuje 13 Młodzieżowych Centrów Kariery, dwa zostały utworzone w 2005 roku, a kolejnych 10 utworzono w latach 2009-2014 w ramach współfinansowanego ze środków europejskich projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Obecnie prowadzą one działalność w ramach trwałych rezultatów projektu. Pierwotnie MCK świadczyły jedynie usługi doradcze, obecnie dla zwiększenia efektywności świadczonych usług połączone zostały pod jednym adresem z do tej pory funkcjonującymi odrębnie Punktami Pośrednictwa Pracy i Ośrodkami Szkolenia Zawodowego.

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. Słowackiego 13 (dworzec kolejowy)
telefon: 89 642 88 27
e-mail: 
mckostroda@ohp.pl


Młodzieżowe Centrum Kariery w Giżycku 
ul. 1 maja 30
11-500 Giżycko
e-mail: 
mckgizycko@ohp.pl
 tel. (87) 428 13 03

tel. (87) 428 15 03

Młodzieżowe Centrum Kariery w Bartoszycach
ul. Hubalczyków 2/14
11-200 Bartoszyce
tel. (89) 762 03 48
e-mail: 
mck.bartoszyce@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Nidzicy
ul. Traugutta 13
13-100 Nidzica
e-mail: 
mcknidzica@ohp.pl
tel. (89) 511 93 83
tel. (89) 521 04 88

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ełku
ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
e-mail: 
mckelk@ohp.pl
tel. (87) 610 12 50
tel. (87) 610 12 63

Młodzieżowe Centrum Kariery w Iławie 
ul. Andersa 2a
14-202 Iława
tel. 517 306 991
e-mail: 
mckilawa@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pasłęku
ul. B. Chrobrego 7
14-400 Pasłęk
tel. (55) 239 35 95
e-mail: 
mckpaslek@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Biskupcu
ul. Pionierów 6
11-300 Biskupiec
e-mail: 
mckbiskupiec@ohp.pl 
tel. (89) 715 22 11
tel. (89) 715 22 12

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kętrzynie
ul. Dworcowa 10

11-400 Kętrzyn
e-mail: 
mckketrzyn@ohp.pl 
tel. (89) 751 48 85
tel. (89) 751 12 53

Młodzieżowe Centrum Kariery w Działdowie
ul. Jagiełły 35
13-200 Działdowo
tel. 23 697 51 29
e-mail: 
mckdzialdowo@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Szczytnie
ul. Polska 26
12-100 Szczytno
e-mail: mckszczytno
@ohp.pl
tel. (89) 624 85 21


Młodzieżowe Centrum Kariery w Lidzbarku Warmińskim
ul. Wyszyńskiego 20
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 527 14 18

Młodzieżowe Centrum Kariery w Piszu
ul. Wąglicka 1
12-200 Pisz
tel. (87) 423 33 57

e-mail: kppisz@ohp.pl

 

 

 


 


drukuj stronę

Warmińsko-Mazurska WK
ul. Narutowicza 4, 10-581 Olsztyn
tel./fax (089) 527-62-03
e-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl

BIP

MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o WM WK OHP
Projekty i programy
Na skróty - linki
 MEN
 MR


Stronę przygotowuje Rzecznik Prasowy WM WK OHP. Copyright 2007