OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Oferty pracy Refundacja Przetargi Kontakt


Rekrutacja

W OHP myślimy o potrzebach młodych ludzi: 

 • pomagamy uzupełnić wykształcenie, zdobyć zawód i znaleźć odpowiednią pracę, 
 • doradzamy, jakie zawody w przyszłości będą cieszyć się największym zainteresowaniem pracodawców,
 • oferujemy możliwość nieodpłatnego zamieszkania w trakcie nauki dla osób najbardziej potrzebujących pomocy,
 • organizujemy czas wolny, wypoczynek, zajęcia kulturalne i sportowe, staramy się pomóc w rozwoju osobowości i zainteresowań. 
 

Oferta jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP adresowana jest do młodzieży w wieku 15-18 lat, posiadającej opóźnienia w cyklu kształcenia, uwarunkowania psychofizyczne utrudniające kontynuację nauki w tradycyjnym trybie,  pochodzącej ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osobom o szczególnie trudnej sytuacji życiowej OHP oferują bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.

We wszystkich jednostkach młodzież ma zapewnioną opiekę kadry pedagogicznej, szeroką ofertę rekreacyjno-sportową i kulturalno-oświatową oraz objęta jest działaniami profilaktyczno-edukacyjnymi.

Kształcenie zawodowe realizowane jest w formie przyuczenia do określonej pracy lub nauki zawodu w 20 zawodach. Najbardziej popularne to kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz.

 

  

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych jednostek:


Hufce Pracy

W hufcach pracy masz możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania w ramach tzw. dochodzących hufców pracy. Nauka praktyczna odbywa się na stanowiskach pracy, pod kierunkiem instruktorów lub mistrzów zatrudnionych w zakładach pracy.

Środowiskowe Hufce Pracy

Formuła środowiskowego hufca pracy stanowi uzupełnienie hufca pracy w zakresie form stacjonarnych umożliwiających stałe zakwaterowanie i wyżywienie. 

 

Ośrodki Szkolenia i Wychowania

Ośrodek zapewnia bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę wychowawczą i medyczną, ukończenie gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w oparciu o warsztaty szkoleniowe. Działają tam kluby, koła zainteresowań, sekcje kulturalno-oświatowe i sportowe.

 

Wymagane dokumenty:

 1.  Podanie do OHP  - formularz do pobrania
 2. Kwestionariusz osobowy formularz do pobrania
 3.  Ostatnie świadectwo szkolne(kopia)
 4.  3 fotografie legitymacyjne
 5. Zgoda rodziców, opiekunów prawnych ( na zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego)
 6.  Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej sporządzona na wniosek rodziców/opiekunów prawnych (dotyczy kandydata uzupełniającego kształcenie ogólne w gimnazjum dla dorosłych)
 7. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe)
 8. Zaświadczenie o dochodach rodzinie (w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie OHP) 

Adresy jednostek:

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie
11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 11
tel. (89) 741 20 91
fax (89) 741 83 32
e-mail: osiwmragowo@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku
14-400 Pasłęk,ul.
Westerplatte 20
tel. (55) 248 20 79
fax (55) 248 48 66
e-mail: osiwpaslek@ohp.pl

Środowiskowy Hufiec Pracy 14-1 w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Junaków 5
tel./fax (55) 233 20 38
e-mail: 
shpelblag@op.pl

Hufiec Pracy w Giżycku
11-500 Giżycko, ul. 1 Maja 30
tel. 
(87) 428 42 86
e-mail: hpgizycko@ohp.pl

Hufiec Pracy 14-6 w Olsztynie
10-581 Olsztyn, ul. Narutowicza 4
tel. (89) 527 62 03 w.10
e-mail: hpolsztyn@ohp.pl

Grupa wychowawcza Hufca Pracy 14-6 w Nidzicy
13-100 Nidzica, ul. K. Barke 2
tel. (89) 625 75 44

Hufiec Pracy 14-13 w Ełku
19-300 Ełk, ul. Matejki 1
e-mail: hpelk@ohp.pl

Grupa wychowawcza Hufca Pracy 14-13
19-400 Olecko, ul. Pl. Zamkowy 2
tel. (87) 520 43 63

Hufiec Pracy 14-14 w Piszu
12-200 Pisz, ul. Wąglicka 1
tel. (87) 423 33 57
e-mail: hp
pisz@ohp.pl

Hufiec Pracy w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. Sienkiewicza 9
tel./fax (89) 646 22 56
e-mail: hpostroda@ohp.pl


 


drukuj stronę

Warmińsko-Mazurska WK
ul. Narutowicza 4, 10-581 Olsztyn
tel./fax (089) 527-62-03

BIP

MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o WM WK OHP
Projekty i programy
Na skróty - linki
 MEN
 MR
Stronę przygotowuje Rzecznik Prasowy WM WK OHP. Copyright 2007