OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Oferty pracy Refundacja Przetargi Kontakt

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP
10-581 Olsztyn, ul. Narutowicza 4
tel. 089 527 62 03, 527 94 06

fax 089 527 62 03, w.33
               
email:
warminsko-mazurska@ohp.pl
               
www.warminsko-mazurska.ohp.pl
 

                                          [ zobacz na mapie ] 

Wojewódzki Komendant OHP

Dariusz Stanisław Rudnik

089 527 62 03
 

 


 
Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP

Paweł Kowszyński

089 527 62 03

 


 
Główny Księgowy WK OHP
Teresa Zubalska

089 527 62 03 w. 25
696 402 695
e-mail: t.zubalska@ohp.pl
 

Dyrektor Biura WK OHP
Marlena Stankiewicz
e-mail: m.stankiewicz@ohp.pl

089 527 62 03 w. 16
696 402 602
 

Kierownik zespołu ds. programów europejskich, współpracy międzynarodowej i rynku pracy
Rzecznik prasowy W-M WK OHP
Katarzyna Milczarek
e-mail: k.milczarek@ohp.pl
089 527 62 03 w. 11

601 163 197
 

Kierownik zespołu ds. kształcenia i wychowania
Karolina Mrówczyńska  
e-mail: k.mrowczynska@ohp.pl
                                              
 089 527-62-03 w. 26
784 687 932
 

 
Kierownik zespołu ds. kadr
Danuta Wydmuch
e-mail: d.wydmuch@ohp.pl
089 527 62 03 w. 21 
 

 
Specjalista ds. bhp i p. poż.
Jarosław Kielak
e-mail: bhpolsztyn@ohp.pl
089 527 62 03 w. 24
 

St. specjalista ds. kontroli i skarg
Tomasz Bujewicz
e-mail: t.bujewicz@ohp.pl
089 527 62 03 w. 13


 Specjalista ds. obronności, zarządzania kryzysowego i informacji niejawnych
 Tomasz Owsianik

 


Samodzielny specjalista

 Kierownik regionalny ds. logistyki, produkcji, handlu i usług 
Krzysztof Narwojsz
e-mail: k.narwojsz@ohp.pl
089 527 62 03
502 031 616

 

 


drukuj stronę

Warmińsko-Mazurska WK
ul. Narutowicza 4, 10-581 Olsztyn
tel./fax (089) 527-62-03

BIP

MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o WM WK OHP
Projekty i programy
Na skróty - linki
 MEN
 MR
Stronę przygotowuje Rzecznik Prasowy WM WK OHP. Copyright 2007