OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Oferty pracy Refundacja Przetargi Kontakt

W ramach swoich statutowych zadań Ochotnicze Hufce Pracy realizują różnego typu międzynarodowe programy dla młodzieży. Korzystają przy tym w dużym stopniu ze wsparcia zarówno finansowego, jak merytorycznego instytucji międzynarodowych, m.in. Unii Europejskiej. Realizowane programy są przedsięwzięciami o charakterze społeczno-kulturalnym, oświatowym oraz praktyk zawodowych. Umożliwiają one młodym ludziom z różnych państw bezpośredni kontakt, sprzyjają znoszeniu barier kulturowych i językowych, przezwyciężaniu stereotypów i tworzeniu świadomych, obywatelskich postaw. Są dla nich doskonałą okazją do poznania innych krajów i kultur, a także do propagowania wiedzy o własnym kraju. Mają także znaczenie motywacyjne do nauki i pracy nad sobą. Przyczyniają się do poszerzania horyzontów młodych ludzi.

Ochotnicze Hufce Pracy pozyskują środki finansowe na realizację programów z różnych źródeł: MEN, programy edukacyjne Unii Europejskiej, jak Program „Młodzież w działaniu”. Innym ważnym źródłem finansowania jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).
 
W W-M WK OHP prowadzona jest ścisła współpraca z organizacjami z Bułgarii, Rumunii, Irlandii, Finlandii, Litwy, Czech, Słowacji, Węgier, Grecji, Austrii, Niemiec, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Turcji, Portugalii, Białorusi i Francji.
 
Przykłady zrealizowanych projektów międzynarodoych
 

Międzynarodowe Smocze Łodzie – projekt realizowany w partnerstwie z Niemcami i Danią. Projekt realizowany będzie w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie. Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności stolarskich uczestników – przy tworzeniu elementów smoczych łodzi oraz wymianę kulturową i językową.  Projekt finansowany jest z 4 źródeł – EFS, sponsor, Urząd Miasta, organizację wnioskującą Job.sozial.  

“Play city game in creative way!” Projekt wymiany międzynarodowej w ramach Akcji 1.1 Programu Młodzież w działaniu z udziałem młodzieży z 3 krajów Unii Europejskiej: Słowacji, Rumunii i Polski realizowany był w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku. Grupę polską reprezentowali uczestnicy OHP. Głównym celem projektu było promowanie aktywności i integracji społecznej młodzieży poprzez gry miejskie i terenowe. Podczas projektu młodzież z Polski, Słowacji i Rumunii zaprezentowała swoje popularne gry terenowe. Uczestnicy OHP zorganizowali grę miejską dla zagranicznych gości, dzięki której mieli okazję poznać historię miasta Pasłęk. Po zapoznaniu się z różnymi grami, uczestnicy wspólnie stworzyli grę miejską dla lokalnej społeczności z połączenia różnych elementów zaprezentowanych wcześniej gier. Spektakularnym zakończeniem projektu było przeprowadzenie gry miejskiej z udziałem mieszkańców Pasłęka oraz wyprodukowanie ulotek z zasadami nowo powstałej gry, która posłuży innym na przyszłość. 

„Sport to zdrowie!” Wymiana międzynarodowa w ramach Akcji 1.1 Programu Młodzież w działaniu. W projekcie udział wzięli uczestnicy z 4 krajów : Polski – reprezentowani przez uczestników z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie wraz z rówieśnikami z Turcji, Słowacji i Rumunii. Wszyscy uczestnicy przez tydzień wspólnie brali udział w różnego rodzaju zajęciach i grach sportowych, w ramach głównego celu projektu, jakim była integracja międzynarodowa poprzez sport. Gra w streetball, frisbee, czy spływ kajakowy to tylko niektóre z zajęć, które pomogły dwudziestu siedmiu uczestnikom osiągnąć założony cel. Młodzi ludzie codziennie mieli okazję do bliższego przyjrzenia się kulturze i zwyczajom panujących w jednym z krajów europejskich, poznając je z pierwszej ręki od reprezentującej go grupy narodowej podczas prowadzonych przez nią zajęć. Punktem kulminacyjnym projektu było wzięcie udziału w Żeglarskim Grand Prix Puchar 7 Cudów Mazur organizowanym przez mrągowski Urząd Miasta, podczas którego uczestnicy projektu zorganizowali pogadankę o zdrowym i aktywnym trybie życia, prezentowali gry i zabawy sportowe oraz rozdawali balony i malowali twarze najmłodszym - co cieszyło się największą popularnością. Wymianę zakończył spływ kajakowy po rzece Krutyni, podczas którego goście z zagranicy mieli okazję z bliska przyjrzeć się pięknu i bogactwu mazurskiej przyrody.

„Let’s play together” projekt międzynarodowy zrealizowany w ramach programu Młodzież w działaniu, Akcja 1.1. w którym wzięła udział młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie oraz młodzież z Rumunii, Węgier i Słowacji. Let’s play together to projekt promujący aktywność fizyczną i integrację społeczną. Gra w piłkę plażową, warsztaty z fotografii sportowej, cheerleading to tylko niektóre z zajęć, które pomogły dwudziestu trzem uczestnikom osiągnąć założony cel. Uczestnicy codziennie mieli okazję do bliższego przyjrzenia się kulturze i zwyczajom panujących w jednym z krajów europejskich, poznając je z pierwszej ręki od reprezentującej go grupy narodowej. Każda z grup odpowiadała także za przeprowadzenie jednego z cykli warsztatów. W czasie gry terenowej zorganizowanej przez gospodarzy uczestnicy zwiedzili Mrągowo i okolice, a zmęczenie związane z zaciętą rywalizacją wynagrodził im przepiękny widok na panoramę miasta podziwiany z Góry Czterech Wiatrów. Zwieńczeniem projektu był zorganizowany turniej siatkówki plażowej z udziałem mieszkańców Mrągowa, poprzedzony promującą go paradą ulicami miasta. Towarzyszyły mu liczne atrakcje zorganizowane dla najmłodszych, z których największym zainteresowaniem cieszył się konkurs na najpiękniejszą rzeźbę z piasku.

 

„Młodzi Gniewni – my też mamy głos!” Młodzi Gniewni projekt Inicjatywy młodzieżowej w ramach Akcji 1.2 Programu Młodzież w działaniu. Podczas trwającego siedem miesięcy projektu uzdolnieni artystycznie uczestnicy ze Środowiskowego Hufca Pracy w Ostródzie tworzyli własny tomik poezji. Efektem ich działań jest profesjonalnie wydany tomik, w którym oprócz tekstów znaleźć można również grafiki, zdjęcia i rysunki autorstwa młodzieży. W projekt zaangażowana bya cała grupa inicjatywna oraz społeczność lokalna. Każdy, kto chciał miał możliwość przesłania swoich prac czy utworów. Głównym celem projektu było stworzenie młodym artystom szansy przedstawienia ich twórczości szerszemu gronu odbiorców. Poprzez udział w projekcie młodzież miała szansę na zwiększenie i poznanie swoich możliwości, przełamanie własnych barier, a także zdobycie nowych umiejętność.  Młodzież przygotowała szeroką promocję projektu i tomiku, organizowane były wieczorki autorskie czy wernisaże prac stanowiących ilustrację dla prezentowanej poezji.

 
„WOW – Without Words” projekt realizowany był w ramach Akcji 3.1 Programu „Młodzież w działaniu” w Debrecen na Węgrzech.  W projekcie uczestniczyło 50 młodych odób z: Węgier, Turcji, Finlandii, Rumunii, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Polski. Była to wielostronna wymiana młodzieży mająca na celu pomoc w rozwijaniu dobrych stosunków między państwami uczestniczącymi i otwarciu drzwi dla młodzieży, aby dowiedzieć się więcej o nowoczesnych formach teatralnych, tańca i sztuki jak również poznanie odmiennych kultur. Główne cele projektu to: wykorzystanie i nauka różnych technik tańca i teatru, spróbowani alternatywnych metod, które można wykorzystać do realizacji przedstawienia, sposoby wyrażania emocji i ekspresji bez użycia słów, zapoznanie się z elementami języka migowego, poznanie znaczenia ruchu i gestu w teatrze i życiu codziennym, edukacja międzykulturowa. Finałem projektu był wspólny występ, który został wykonany w ramach festiwalu w Debrecen.
 
„Cultural Caravan in Mesopotamia” projekt realizowany był w ramach Akcji 1.1 Programu „Młodzież w działaniu” w miejscowości Mardin w Turcji.  W projekcie udział wzięła młodzież z 7 krajów: Polski, Grecji, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii (Szkocji), Francji i Turcji. Projekt „Cultural Caravan in Mesopotamia„ poświęcony był sztukom teatralno-cyrkowym. W ramach warsztatów uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w cyklu warsztatów z tańca, żonglerki, teatru, ulicznego, muzyki. Samodzielnie przygotowali piłki żonglerskie oraz uczyli się bazowych kroków żonglerskich, Warsztaty prowadzone były nie tylko dla uczestników projektu, ale również dla dzieci i młodzieży z lokalnych szkół. Tematem tegorocznej edycji Caravany był „Szacunek dla Różnorodności”. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach dotyczących tolerancji oraz udzielać się w debacie poświęconej stereotypom, różnorodności i dyskryminacji nie tylko w realnym świecie i życiu, ale również w bajkach. Podczas warsztatów uczestnicy przygotowali także końcowe przedstawienie, które pokazano dzieciom w miastach Derik i Mardin.
 
„Stone A.G.E (Action Guiding Ecology)”  projekt realizowany był w ramach Akcji 1.1 Programu „Młodzież w działaniu” malowniczej miejscowości Curtea de Arges, w Rumunii.  W projekcie uczestniczyło 30 młodych osób z Polski, Słowacji, Turcji i Rumunii. Tematem  przewodnim projektu było zachowanie wartości historycznych Europy z wykorzystaniem surowców wtórnych. Głównymi celami projektu było: podniesieni świadomości na temat znaczenia zachowania zabytków naszej historii i ochrony środowiska wśród młodzieży biorących udział w projekcie oraz ludzi ze społeczności lokalnej, przedstawienie i zrozumienie koncepcji bycia wolontariuszem w dzisiejszych czasach, zgodnie z jednym z najważniejszych priorytetów Programu Młodzież w Działaniu w 2011 r., dialog międzykulturowy, rozwój tolerancji wśród uczestników oraz rozwój ich osobowości. Podczas warsztatów międzynarodowych każda grupa składająca sie z 6 osób miała za zadanie zbudowanie ważnego budynku z wybranego kraju, przy użyciu surowców wtórnych i kamieni. Efekt końcowy był przedstawiony społeczności lokalnej w Domu Kultury "Topârceanu George".
 
„FairyTale Land” projekt realizowany był w ramach Akcji 1.1 Programu „Młodzież w działaniu” realizowany w Olsztynie w Polsce. W projekcie udział wzięło 26 młodych ludzi z Grecji, Słowacji, Turcji i Polski. Projekt poświęcony był bajkom, które były i są najbardziej popularne w krajach partnerskich. Podczas warsztatów uczestnicy zaprezentowali narodowe bajki, następnie w grupach międzynarodowych uczestnicy napisali 3 różne bajki, które następnie zostały połączone w jedną całość. Bajka ta została przedstawiona szerszej publiczności na Zamku w Olsztynie. Podczas projektu młodzież zapoznała się bliżej z kulturą innych krajów, z ich językiem i zwyczajami.
 
„Teraz Wszyscy Razem” to seminarium, na którym zostały poruszone tematy związane z realizacją przedsięwzięć międzynarodowych na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ważnym elementem spotkania była rozmowa na temat zainteresowań młodzieży i metod pracy, które pozwolą zbliżyć młodzież do zjednoczonej Europy, poczuć się pełnowartościowymi europejczykami oraz uwierzyć w swoje możliwości poprzez realizację projektów wymian międzynarodowych i wolontariatu europejskiego. W Seminarium udział brali reprezentanci z Francji, Bułgarii, Rumunii oraz Węgier. Warmińsko–Mazurską Wojewódzką Komendę OHP reprezentowały 3 osoby z kadry oraz jeden wolontariusz.
 
„Discovering Different Cultures In Order To Face Discriminations” to wymiana młodzieży, która odbywała się w Chatenay Malabry we Francji. W projekcie wzięła udział młodzież z następujących krajów: Polski, Niemiec, Litwy, Bułgarii i Francji. Główną tematyką projektu było poznawanie innych kultur, integracja społeczna oraz przeciwdziałanie dyskryminacji poprzez udział w warsztatach: teatralno – filmowych, tanecznych, cyrkowych oraz artystycznego montażu filmu. Uczestnicy OHP poprzez wspólne działania integrowali się z młodzieżą z innych krajów, przełamywali bariery językowe i kulturowe oraz uczyli się nieformalnie.
 
„Art Musica”  to wymiana młodzieży, która odbywała się w Avignon we Francji. Celem projektu była integracja młodzieży z 5 krajów Unii Europejskiej: Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Francji i Polski poprzez wspólny udział w warsztatach muzycznych. Młodzież podczas wymiany nauczyła się gry na instrumentach (gitarze i perkusji), odbyły się także warsztaty śpiewu z profesjonalnymi muzykami oraz warsztaty taneczne. Efektem końcowym wymiany był koncert zorganizowany przez wszystkich uczestników dla społeczności lokalnej z Mazan. Podczas projektu uczestnicy OHP zapoznali się z tradycjami innych krajów, przełamali bariery językowe i kulturowe. Udział w projekcie pozwolił także na zawarcie nowych międzynarodowych przyjaźni.
 
„Zagrajmy” to wymiana młodzieży, która odbywała się w Łopkajnach, k./Olsztyna. Celem projektu była edukacja międzykulturowa, pokazanie alternatywnych metod spędzania czasu wolnego w różnych krajach, a w szczególności zwrócenie uwagi na możliwości jego twórczego wykorzystania oraz rozwijanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia poprzez gry. W projekcie wzięły udział 4 kraje Unii Europejskiej: Polska, Francja, Słowacja i Bułgaria.
 
„Slanguistic - The Eurolatin Youth Slang Dictionary”/ „Latyno - Europejski Słownik Slangu Młodzieżowego” - celem projektu było stworzenie latyno – europejskiego słownika slangu młodzieżowego z krajami partnerskimi (Francja, Hiszpania, Polska, Włochy, Rumunia). Nad słownikiem pracowały grupy młodzieży z poszczególnych krajów. W ciągu 9 miesięcy, każda grupa spotkała się we własnym gronie 4 razy w celu wybrania odpowiednich wyrazów do słownika. Organizator projektu zebrał wszystkie słowa od partnerów pod koniec marca. Przedsięwzięcie zakończyło się opublikowaniem słownika w kraju organizatora (Teneryfa) oraz przekazaniu płyt CD krajom partnerskim.
 
„Cultural School” to wymiana młodzieży, która odbywała się w Kłaipedzie na Litwie. Celem projektu była edukacja międzykulturowa, przełamywanie barier językowych oraz zapoznanie się z kulturą regionalną każdego kraju. Każdy z krajów partnerskich miał za zadanie nauczyć uczestników tańców i piosenek regionalnych, a także przedstawić kulturę swego regionu. W projekcie wzięła udział młodzież z 5 krajów Unii Europejskiej: Portugalii, Litwy, Rumunii, Francji i Polski.
 
„Jazz Land” to wymiana młodzieży, która odbywała się w Kłaipedzie na Litwie. Celem projektu była pomoc przy realizacji koncertu Jazz Festiwal. Uczestnicy zapoznali się z realizacją koncertu „od kuchni”, poznali osoby występujące oraz porozmawiali na temat stylu muzycznego, jakim jest jazz. 
 
„Totally PEER-ed: European Youth - Participate, Educate, Activate! An Partnership Building Activity for Intercultural Youth Activities with & in the Balkans” to Seminarium kontaktowe. Celembyło nawiązanie współpracy z innymi państwami, a w szczególności z krajami bałkańskimi. W seminarium wzięło udział 11 państw europejskich: Polska, Austria, Chorwacja, Serbia, Holandia, Macedonia, Łotwa, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Niemcy i Belgia. Podczas spotkania każdy z uczestników zapoznał resztę krajów z celami i metodami pracy swojej organizacji, podzielił się doświadczeniem w pracy z młodzieżą, jak również opowiedział o zrealizowanych międzynarodowych przedsięwzięciach. Uczestnicy seminarium dowiedzieli się jak napisać dobry projekt międzynarodowy, jak nim zarządzać i jak angażować młodzież w czynne działania projektu. Efektem końcowym spotkania było wypracowanie wspólnych projektów na lata 2008 – 2013.
 
„Cultural Caravan Across Borders” to wymiana młodzieży, która odbywała się w Prespie w Grecji. Wymiana dotyczyła teatru ulicznego, tańca oraz sztuki żonglowania. Podczas projektu młodzież z 6 krajów Unii Europejskiej: Polski, Portugalii, Turcji, Rumunii, Szwecji i Grecji uczestniczyła w warsztatach z tańca, teatru oraz żonglowania. Na koniec wymiany odbyły się dwie parady uliczne, podczas których młodzież zaprezentowała nowe umiejętności.
 
„Young Craftmen In Action” to wymiana młodzieży, która odbywała się wSofii w Bułgarii. W projekcie wzięło udział 36 uczestników z 5 krajów: Polski, Litwy, Rumunii, Turcji i Bułgarii. Młodzież podczas projektu miała okazję poznać kulturę bułgarską ich zwyczaje, a także tradycję innych krajów. Podczas wymiany odbyły się warsztaty z garncarstwa, malarstwa, tkactwa, lepienia w glinie oraz przeróbki wełny, przeprowadzone przez profesjonalistów. Podczas warsztatów uczestnicy mogli wykazać się kreatywnością oraz popracować nad własnych dziełem, które następnie zostało wystawione na aukcję charytatywną, prowadzoną przez samych uczestników. Pieniądze uzyskane z aukcji zostały przekazane instytucjom społecznym w regionie. Uczestnicy poznali również bułgarską muzykę i tańce narodowe. Podczas wymiany została przełamana bariera językowa i kulturowa.
 
„Once Upon A Time In Europe” to wymiana młodzieży, która odbywała się w Debrecen na Węgrzech. Wymiana dotyczyła teatru oraz tworzenia lalek teatralnych jak również animacji lalek. W trakcie przedsięwzięcia młodzież integrowała się poprzez wspólne działania, poznała kulturę i tradycję innych krajów, przełamała bariery językowe. Pod koniec wymiany uczestnicy zaprezentowali wspólną europejską opowieść podczas przedstawienia teatralnego, którą obejrzała lokalna społeczność.
 
„European Citizens – Where Are You?” to seminarium kontaktowe, które odbywało się w Heilbad Heiligenstadt w Niemczech. Tematyką było obywatelstwo europejskie oraz wszelkie aspekty z tą tematyką związane. W seminarium wzięło udział 16 państw europejskich: Polska, Słowacja, Słowenia, Łotwa, Francja, Węgry, Grecja, Bułgaria, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Finlandia, Estonia, Rumunia, Niemcy i Belgia. Podczas spotkania każdy z uczestników zapoznał resztę krajów z celami i metodami pracy swojej organizacji, podzielił się doświadczeniem w pracy z młodzieżą, jak również opowiedział o zrealizowanych międzynarodowych przedsięwzięciach. Uczestnicy seminarium dowiedzieli się m.in.: kim jest aktywny obywatel europejski i na czym polega aktywne obywatelstwo oraz jak angażować młodzież w tworzenie wspólnej Europy.
 
„Władca Lalek” to wymiana młodzieży, która odbywała się w Mrągowie w Polsce. Wymiana dotyczyła teatru oraz tworzenia lalek teatralnych jak również animacja lalek. Podczas projektu młodzież z 4 krajów Unii Europejskiej: Polski, Francji, Rumunii i Węgier uczestniczyła w warsztatach teatralnych z emisji głosu, ruchu scenicznego oraz tworzenia i animacji lalek. W trakcie przedsięwzięcia młodzież integrowała się poprzez wspólne działania, poznała kulturę i tradycję innych kraju, przełamała również bariery językowe. Pod koniec wymiany odbył się spektakl przygotowany przez uczestników projektu, na który została zaproszona społeczność lokalna. Efekty twórczej pracy młodzieży było można podziwiać na wystawie zorganizowanej na początku października w ramach waloryzacji projektu.
 
„Polsko - Niemiecko - Rosyjskie Spotkanie Metodyczne z Animacją Językową” to seminarium, które obyło się w Potsdamie w Niemczech. Celem było stworzenie dialogu pomiędzy młodymi ludźmi z różnych krajów i pomoc w przełamywaniu pierwszych barier językowych, opanowanie zwrotów używanych w języku obcym w celu zrozumienia obcej kultury i języka innej osoby, poznanie gier i metod związanych z uczeniem się języka niemieckiego i polskiego oraz zapoznanie z nowymi metodami pracy z młodzieżą i zaprezentowanie materiałów pomocniczych z zakresu animacji językowej.
 
„Training Course On Dance And Dancetheatre” to szkolenie, które obyło się w Erfurt w Niemczech. Dotyczyło tańca i tańca teatralnego jako metody pracy z młodzieżą. Wykorzystanie tańca w pracy z młodzieżą podczas wymian międzynarodowych oraz lokalnych działań na rzecz młodzieży, poznanie technik oraz międzykulturowe przełamywanie barier poprzez taniec, jak również praca nad przyszłymi projektami.
 

 


drukuj stronę

Warmińsko-Mazurska WK
ul. Narutowicza 4, 10-581 Olsztyn
tel./fax (089) 527-62-03

BIP

MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o WM WK OHP
Projekty i programy
Na skróty - linki
 MEN
 MR
Stronę przygotowuje Rzecznik Prasowy WM WK OHP. Copyright 2007