OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Oferty pracy Refundacja Przetargi Kontakt
„Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób w wieku poniżej 25. roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET - Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenie do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.
 
Ochotnicze Hufce Pracy są jednym z głównych realizatorów „Gwarancji dla młodzieży”. Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP tak jak i inne jednostki w kraju rozpoczęły realizację projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Obudź swój potencjał- YEI”, „Akcja Aktywizacja-YEI”.
 Rekrutacja do projektu "Obudź swój potencjał - YEI" zakończona.
 
 
Rekrutacja do projektu "Akcja aktywizacja - YEI" zakończona.
 
 
 
 

 


drukuj stronę

Warmińsko-Mazurska WK
ul. Narutowicza 4, 10-581 Olsztyn
tel./fax (089) 527-62-03
e-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl

BIP

MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o WM WK OHP
Projekty i programy
Na skróty - linki
 MEN
 MR


Stronę przygotowuje Rzecznik Prasowy WM WK OHP. Copyright 2007